Monthly Archives: May 2011

Lauke dukwe kumau kali caca ma Talah Bǝrba

Talah ‘yu bimala, ɗaku nga a akau ta sǝbahni, ɓalese a akau ta tara ma aden. Amma nga ɗapu caca ma Talah bai, se Talah rakkau nga yi ka akau ta tara yi. Ka bai kuti, Talah tu jigyayi ma … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment